Category archive

Let`s ASK

“Nou” în contracte

in Let`s ASK

Identific într-un contract următoarea formulare: “toate echipamentele, materialele, produsele încorporate în lucrările ce se vor presta în baza acestui contract, trebuie să fie noi și potrivite pentru scopul lucrării, cu excepția cazului în care părțile au prevăzut altfel în contract.” Ce înseamnă “nou” în acest context? Care poate fi înțelesul acordat acestei noțiuni, în condițiile…

Citește tot

Ruleta rusească în contracte

in Let`s ASK

Cu un glonț plasat în butoi, șansele ca efectele contractului să fie negative sunt subordonate unui raport de 5 din 6. Acest raport se păstrează dacă te oprești după prima “încercare”. Însă dacă vei continua să menții ruleta rusească în contractele pe care le semnezi, ar fi echivalent cu introducerea tuturor celor șase gloanțe… Just…

Citește tot

Hiperlink și contracte

in Let`s ASK

Întâlnim în contracte trimiteri către anumiți termeni găzduiți în mediul web (URL – uniform resource locator). “Pentru detalii referitoare la condițiile de accesare a platformei vă rugăm să consultați pagina de internet www.[ceva].ro” – ar fi un exemplu. De aici și până la utilizarea funcției hyperlink (Wikipedia) în varianta electronică a contractelor, nu a fost…

Citește tot

Și pentru părți, nu doar pentru terțe părți

in Let`s ASK

Am discutat aici despre “amendarea” formulării tradiționale a clauzelor privind răspunderea și despăgubirea pentru încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, iar aici despre cum poate cunoaște cel ce propune o clauză contractuală, cât este de corectă sau lipsită de efecte neprevizionate sau mai rău, negative, în condițiile în care nu există o practică judecătorească care…

Citește tot

Funcția “Line Numbers”

in Let`s ASK

Microsoft word oferă în câmpul dedicat “Page Layout”  funcția “Line Numbers”. Activarea acestei funcții afișează în document numărul liniilor de text. Este această funcție utilă în redactarea contractelor? În cazul negocierii unui contract stufos, pentru accelerarea procesului de negociere, utilizarea acestei funcții ar fi justificată dacă ne gândim la delimitarea cu ușurință a elementelor în discuție.…

Citește tot

Reținere nejustificată a acordului

in Let`s ASK

Atunci când una dintre părți deține prerogativa aprobării unei acțiuni în sarcina celeilalte părți, cum vă asigurați că acordul este oferit sau că neacordarea lui este justificată? Clauza de mai jos este întâlnită în cadrul contractelor având ca obiect închirierea unui spațiu: Orice atribuire a prezenței închirieri de către Locatar, indiferent de modalitate și formă,…

Citește tot

Versus

in Let`s ASK

Avem câteva clauze contractuale, transpuse într-un mod diferit, utilizând pentru aceasta modul de numerotare de tipul articol-subarticol. Cât de importantă este așezarea în pagină a clauzelor contractuale? Exemplu următor este edificator. Varianta 1:  “1. Primo are obligația de a presta activitățile de remediere, pe cheltuiala proprie, în cazul în care acestea sunt necesare datorită:   (a) utilizării…

Citește tot

Nicio dispoziție a acestui contract

in Let`s ASK
layout-product-meetyourcontract

“Nicio dispoziție a acestui contract nu acordă părților dreptul de a…” Dacă interesul urmărit de editorul textului constă în precizarea că niciuna din părți nu dobândește dreptul în discuție, atunci recomand următorul text: “Niciuna din părți nu are dreptul de a ….“ Pe de-o parte formularea este mai scurtă. Pe de altă parte, rămâne deschisă…

Citește tot

Notificarea vânzătorului despre defecte ale bunului vândut

in Let`s ASK

Ar putea fi interpretată obligația de remediere a produsului în baza garanției produsului, ca un impediment în înregistrarea contabilă de către vânzător a vânzării? Cu alte cuvinte, în condițiile în care cumpărătorul ar avea posibilitatea contractuală (mai nou legală) de a returna în viitor produsul în cauză și de a primi returnarea integrală a prețului,…

Citește tot

Înapoi Sus