Început de lucrări? Este contractul semnat?

in Blog

Întâlnim în practică situații când demararea executării de lucrări, furnizării de produse sau servicii se impune, fără a avea contractul semnat. Ce se întâmplă în aceste cazuri? Ce riscuri avem?

Depășirea punctului fără de întoarcere. Altfel spus, continuarea unei acțiuni dincolo de punctul critic, de la care stoparea acțiunii sau modificarea ei ar fi imposibilă sau ar cauza efecte majore negative. În contracte, acest punct se identifică atunci când permiteți unui furnizor sau executant să desfășoare activități presupus a fi cuprinse în contract, într-o măsură în care opțiunile dvs rămân limitate la cele cu impact negativ.

Puteți stopa această executare de către furnizorul în cauză și să vă îndreptați atenția către un nou furnizor. Sau să încercați în continuare perfectarea contractului.

Un angajat care execută lucrări ar putea fi rănit. Lucrările ar putea fi executate neconform. Sau executarea lucrărilor ar putea cauza vătămări sau daune locației unde sunt executate. Cum nu aveți contractul perfectat, protecția oferită de acesta (care ar putea fi oferită) împotriva riscurilor este inexistentă.

Un alt aspect îl reprezintă impactul întârzierii în semnarea contractului asupra elementelor pe care le-ați putea negocia. Negocierea târzie a contractului, în condițiile în care ați început deja prestarea sau furnizarea, v-ar putea provoca prejudicii.

La fel, întrucât nu există un contract încheiat, și pentru că ați știut că furnizarea produselor sau prestarea serviciilor nu se petrece sub umbrela unui contract, nu veți putea înlătura plata pentru “imbogatirea fără justă cauza” de care furnizorul va încerca să vă acuze.

Va recomand două abordări pentru acele situații când sunteți forțați să întreprindeți activități în așteptarea perfectării contractului. Prima abordare privește propunerea emiterii unui ordin de începere lucrări sau furnizare de produse ori servicii. Ordinul de începere trebuie să prevadă obligația perfectării contractului într-un termen prestabilit (de regulă un termen de 30 de zile) precum și o declarație a furnizorului sau prestatorului că deține autorizațiile/aprobările/avizele necesare ducerii la îndeplinire a obiectului contractual. În felul asta eliminați riscul punctului fără de întoarcere. Ordinul de începere reprezintă oferta iar începerea executării sau furnizării reprezintă acceptarea ofertei. Riscul financiar trebuie și el limitat la gradul de execuție sau de furnizare realizat pe perioadă celor 30 de zile.

Altă abordare constă în semnarea unui acord simplu, în virtutea căruia părțile sunt de acord să suporte propriile costuri și riscuri în executarea lucrărilor sau furnizarea de produse ori servicii, anterior semnării contractului. În acest mod furnizorul sau executantul este condiționat de respectarea termenului de perfectare a contractului, orice întârziere nefiind în interesul sau. Cu cât gradul de executare este mai mare cu atât expunerea lui financiară crește.

Cu siguranță există și alte abordări. Ceea ce trebuie reținut este că în situațiile când semnarea contractului este amânată, urmăriți întotdeauna minimizarea riscurilor inclusiv cele cu impact financiar.

Please share if useful!

contract-signed

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*