Redactare explicită în contracte

in Blog

claritateAm ales să comentez următoarea clauză dintr-un contract:

Primo nu poate transfera imaginile furnizate de Secundo, către terțe părți (persoane fizice sau juridice) fără autorizarea prealabilă din partea Secundo. Totuși, Primo este autorizat prin prezentul acord să utilizeze aceste imagini în cadrul reclamelor achiziționate de clienții Primo cu scopul includerii în produsele comercializate de Primo. Toți utilizatorii trebuie să fie salariați sau personal contractual al Primo.

Ideea centrală din spatele acestei clauze constă în folosirea imaginilor furnizate de Secundo, pe sistemele informatice deținute de Primo, iar utilizarea acestor sisteme informatice este permisă prin accesarea computerelor aflate în birourile Primo.

Ce se întâmplă atunci când, în lipsa unei prevederi contractuale explicite, Primo se folosește de un număr mare de personal contractual (subcontracteaza)? și în mod efectiv, a transferat imaginile către personalul contractual. Ca rezultat, imaginile aparținând Secundo încep să apăra în tot felul de locații neașteptate sau mai puțin dorite. Și astfel ia naștere litigiul.

Primo poate argumenta că pentru a putea fi utilizate imaginile trebuie să fie transferate către personalul contractat. Suntem empatici cu această abordare, considerând că nu poate fi susținută ipoteza “transferului” atât timp cât personalul contractat utilizează sistemele informatice deținute de Primo. Însă, odată ce Primo a realizat subcontractarea, părțile au abordat poziții antagonice, Primo interpretând permisiv prevederile contractuale vizând aspectul în discuție.

Ce ar trebui reținut de aici? Cel care a propus clauza de față, ar fi evitat interpretările dacă ar fi utilizat o formulare explicită, lipsită de echivoc.

Toți utilizatorii trebuie să fie salariați ai Primo sau personal contractual angajat de acesta, și pot accesa imaginile aparținând Secundo utilizând exclusiv sistemele informatice deținute de Primo. Utilizarea se va realiza în birourile Primo și prin intemediul terminalelor (computere sau laptopuri) aparținând Primo.

Conținutul digital comportă riscul diseminării încă de la momentul la care informația a fost pusă pe un dispozitiv media. Pentru acest motiv, redactarea clauzelor privind sau în legătură cu accesul la conținut digital trebuie realizată riguros, cu responsabilitate.

Please share if useful!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*